Et truquem

  7h-13h | 15h-18h

  He llegit, he entès i estic d'acord amb la Política de Privacitat de la web.

  Accepto rebre comunicacions de Vallesana.

  Avís Legal

  Per donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), el propietari d’aquest lloc web – d’ara endavant el prestador – posa a disposició dels usuaris la següent informació:

   

  Denominació Social: VALLESANA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA PUBLICA, S.L.

  Domicili Social: C/ JOSEP CARNER, 16 LOCAL. 08402-GRANOLLERS (BARCELONA) – ESPAÑA

  NIF: B-61698262

  Telèfon: 93.870.12.72

  e-Mail: info@vallesana.es

   

  Inscrita en el Registre: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30.812, General, Foli 119, Full B-182.563, Inscripció 1ª

   

  Objecte

   

  Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

   

  VALLESANA es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del prestador.

   

  Responsabilitat

   

  VALLESANA s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

   

  VALLESANA no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

   

  Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

   

  Normes del Blog

   

  VALLESANA li agraeix el seu interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d’aquest mitjà.

   

  Si vol participar en els nostres blogs, haurà d’acceptar aquestes regles:

   

  Responsabilitat de l’Usuari. Al participar en els blocs de la web l’usuari és l’únic responsable dels missatges que difongui a través d’aquells, garantint a VALLESANA la total indemnitat davant qualsevol reclamació que pogués plantejar-se per tals conceptes.

   

  En el cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el propietari o compte amb l’autorització del propietari per difondre’l en els Blogs.

   

  I s’eximeix VALLESANA de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

   

  L’usuari haurà, abans de publicar un missatge, escollir el Blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti a el normal desenvolupament dels temes dels blogs.

   

  L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

   

  VALLESANA es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blocs de la web d’acord amb els termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

   

  VALLESANA no és responsable del publicat en els blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

   

  VALLESANA no garanteix la disponibilitat ni continuïtat de el servei de blogs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.
   

  L’usuari mantindrà indemne a VALLESANA davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-pels missatges que l’usuari hagi difós en els blocs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari dels blocs de la web.

   

  Protecció de dades personals

   

  VALLESANA es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en la LOPDGDD 3/2018, així com el UE RGPD 679/2016, que podrà consultar a la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

   

  L’únic punt de recollida de dades de caràcter personal de la pàgina web és el formulari de contacte, comanda o descàrrega on la finalitat és la de resoldre els dubtes i qüestions que l’usuari desitgi formular. La introducció de les dades en aquest formulari implica l’acceptació de l’usuari al tractament de les seves dades per part del prestador amb la finalitat de resoldre dubtes i la remissió d’enviaments de comunicacions comercials electròniques.

   

  Propietat intel·lectual i industrial

   

  El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

   

  Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de VALLESANA. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

   

  Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests.

   

  En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic que apareix a l’inici d’aquest Avís legal.

   

  Llei aplicable i jurisdicció

   

  Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals competents.

  Shopping cart0
  There are no products in the cart!
  Continue shopping